Bygga nytt

– Luggude Bygg bygger arkitektritade stenhus.

All nyproduktion till privatpersoner utförs i form av totalentreprenad och alla våra villor är nyckelfärdiga vid överlämnandet.

Vi bygger även trähus, garage, carport och förråd.
Du kan komma till oss med färdiga ritningar och låta oss bygga huset. Men du kan också ta kontakt med oss utan ritningar, så kan du få kontakt med arkitekterna som vi samarbetar med.

Några vanligt förekommande uppdrag är:

 • Arkitektritade stenhus
 • Trähus
 • Passivhus och lågenergihus
 • Fritidshus / sommarhus
 • Sommarstuga och kolonistuga
 • Attefallshus och friggebod
 • Garage med och utan förråd
 • Enkelgarage, dubbelgarage och fyrbilsgarage
 • Carport med och utan förråd
 • Förråd

Totalentreprenad

Vi bygger all nyproduktion till privatpersoner på totalentreprenad. Det innebär att du enbart behöver ha kontakt med en person hos oss. Vi håller i byggledningen av husprojektet och sköter all kontakt med kommunen och andra myndigheter. Vi hjälper till med bygglovsansökan, startbesked och slutsamråd med kommunen. Du får en kostnadsfri offert med ett fast pris. Om du väljer att godkänna denna skriver vi ett avtal om nyproduktion av villa. I avtalet ingår en betalningsplan. Betalningsplanen ligger till grund för hur betalningarna av villan ska ske genom byggprojektet. Du behöver anlita en kontrollansvarig (enligt PBL), som har en RISE(CITAC)-certifiering som kontrollansvarig. Kontrollansvarig ska vara med i byggprocessen från bygglovsansökan till slutbesked. Du behöver också anlita en besiktningsman som har en RISE(CITAC)-certifiering som entreprenadbesiktningsman.

Hur bygger man ett hus? – Byggprocessen

 1. Kunden tar kontakt med förfrågan om att bygga ett hus.
 2. Vi överlämnar en kostnadsfri offert.
 3. Kunden bestämmer sig för att godkänna offerten → kontraktsskrivning, inklusive tidplan och betalningsplan. Avtalet bygger på ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716).
 4. Bygglovshandlingar tas fram.
 5. Ansökan om bygglov.
 6. Projektering. Bygghandlingar och ritningar tas fram.
 7. Kommunen godkänner bygglovet.
 8. Startmöte hos kommunen → generar ett startbesked.
 9. När startbeskedet har kommit så kan byggandet starta.
 10. När byggandet är klart är det dags för slutbesiktning tillsammans med er besiktningsman samt slutsamråd med kommunen.
 11. När både besiktningsmannen och kommunen godkänt byggnaden är det dags att flytta in.
 12. Efter två år sker en tvåårsbesiktning ihop med oss och er besiktningsman.

Vad kostar det att bygga ett hus?

Vi lämnar fasta priser för att du ska veta vilken kostnad det blir.
Till vår hjälp använder vi oss av kalkylprogram med kvadratmeterpriser och löpmeterpriser. Vår offert är alltid specificerad så du vet vad du betalar för varje del.
För en vanlig standard villa ligger kostnaden per kvadratmeter runt 22 000kr.
Kostnader som vi ej kan påverka är kommunala anslutningsavgifter för vatten och avlopp, anslutningsavgifter för el och fiber, utstakning, bygglov, besiktningsman och kontrollansvarige samt kostnader för bygg-el och bygg-vatten.
Summan av dessa kostnader är cirka 315 000 kr.

Finansiering

När man bygger ett nytt hus eller gör en stor renovering av ett befintligt hus där banken hjälper till med finansieringen behövs ett byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv innebär att banken lägger upp en kredit åt dig och sköter betalningen av dina fakturor till byggföretaget under byggtiden. När huset är klart och du har flyttat in så lägger banken om byggnadskreditivet till ett vanligt bolån. För kostnader och räntor för byggnadskreditiv och bolån kontakta banken.

Kontakta gärna din bank eller flera olika banker i tidigt skede för att undersöka dina möjligheter till finansiering av byggprojektet. Vanligen är det första steget ett godkänt lånelöfte innan en ansökan om byggnadskreditiv kan ske.

Vill du bygga hus eller fritidshus, tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kontakta mig för en kostnadsfri offert

joakim

Joakim Wagland
Byggledare
0702-20 48 63
joakim.wagland@luggudebygg.se